Tota pulchra et pretiosa

Kaplica Trójcy Świętej

Lublin kaplica lublin_018_hiresKaplica Trójcy Świętej w Lublinie, wybudowana pomiędzy rokiem 1341 a 1370 za panowania Kazimierza Wielkiego. Na polecanie króla Władysława Jagiełły, została ozdobiona  rusko-bizantyjskimi freskami. W kaplicy znajdują się dwa przedstawienia Jagiełły, pierwsze w scenie adoracji Najświętszej Maryi Panny, a drugie przedstawia króla na koniu. [fot. Jacenty Dędek].