Pontifices

Katafalk

gibbons_in_stateCiało księdza arcybiskupa Jakuba kard. Gibbonsa na marach. U stóp widoczne galero parasole, które po pogrzebie zawiśnie nad grobem zmarłego.