Cappella Papale

Modlitwa

Pius X at PrayerPapież Pius X klęczący przy faldistorium przed ołtarzem w Kaplicy Sykstyńskiej