Mons. Scognamiglio Clá Dias

Monsignor Jan Scognamiglio Clá Dias, założyciel Heroldów Ewangelii, międzynarodowego stowarzyszenia na prawach papieskich, kanonik honorowy papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej oraz protonotariusz apostolski nadliczbowy, w rokiecie i mantolecie oraz w czarnym birecie z czerwonym pomponem trzymający figurkę Dzieciątka Jezus ubraną w ten sam strój kanonicki.