A to Polska właśnie

Msza powstańcza

z15925254PMsza Święta celebrowana przez biskupa Stanisława Adamskiego w czasie Powstania Warszawskiego na dziedzińcu gmachu Poczty Głównej, 15 sierpnia 1944 r.