Jedwabie, treny i gronostaje

Nuncjusz Pacelli

Berlin, Eugenio PacelliArcybiskup Eugeniusz Pacelli jako nuncjusz apostolski w czasie berlińskich uroczystości z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI.