Jedwabie, treny i gronostaje

Nuntius apostolicus

PioXII_31_ok-copiaAbp Eugeniusz Pacelli w uroczystych szatach chórowych przysługujących nuncjuszowi apostolskiemu, Niemcy, lata 20.