Zakony i zgromadzenia

Opat chórowo

st_fs_celes_01-thumb-310x564-9383Opat jednego z klasztorów Oliwetańskiej Kongregacji Benedyktyńskiej w mantolecie i mucecie (oczywiście z kapturkiem).