Papiesko

Paschalny mucet

Ojciec Święty Paweł VI w paschalnym stroju chórowym, w tym wykonanej dla niego białej stule spiętej zawieszką z jego herbem, w czasie podpisywania encykliki Populorum progressio, traktującej o rozwoju narodów, szczególnie zaś tych ubogich, 26 marca 1967 r.