A to Polska właśnie

Powstanie Warszawskie

PIC_37-1664-2Msza żołnierzy z Batalionu AK Miłosz w sali gimnastycznej YMCA. Msza kampanii wrześniowej, zrywów niepodległościowych okresu zaborów, msza czasów świetności i upadku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Po łacinie. Tyłem do ludzi. Im to nie przeszkadzało…