Una sancta

Poznań

ProcesjaKongresUniciProcesja w czasie I Krajowego Kongresu Eucharystycznego, Poznań A.D. 1930.