Una sancta

Ryt ambrozjański u św. Piotra

concil20Msza Święta w rycie ambrozjańskim celebrowana w obecności Ojca Świętego Jana XXIII przez metropolitę mediolańskiego kardynała Montiniego w czasie obrad Soboru Watykańskiego II.