Zakony i zgromadzenia

Ryt dominikański

Pace ElevationMsza Święta prymicyjna w rycie dominikańskim. Po lewej widoczny wachlarz (flabellum), jeden z dwóch używanych w trakcie uroczystej liturgii Zakonu Kaznodziejskiego.