Cappella Papale

Sobór

aulasoborowaBazylika św. Piotra na Watykanie podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej coram Summo Pontifice w czasie otwarcia obrad II Soboru Watykańskiego, 11 października 1962 r.