Pinacotheca pomponica

Św. Stanisław

sw_stanislawŚw. Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, patron Polski (obraz z XVI w.).