Święcenia ks. Glempa

of24fo201212156022Diakon Józef Glemp otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 25 maja 1956 roku [opis i zdjęcie ze strony Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu].