Varia

Święty Krzyż

53458503Wielki ołtarz z litego bloku granitowego w podziemnej Bazylice Świętego Krzyża w Dolinie Poległych (Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos). Świątynia budowana była w latach 1940 – 1959. Jej wielkość miała nawiązywać do dawnej potęgi monarchistycznej Hiszpanii oraz ukazywać ogrom wojny domowej, uznawanej przez frankistów za krucjatę. Pierwotne plany zakładały, iż kościół będzie większy od bazyliki św. Piotra na Watykanie, jednakże papież zgłosił sprzeciw, przez co mauzoleum zostało podzielone na dwie mniejsze części. Spoczywa w niej generał Franciszek Franco oraz ponad 30 000 ofiar hiszpańskiej wojny domowej.