Zakony i zgromadzenia

Tegelen

Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie modlitwy chórowej, klasztor Nazaret w Tegelen, Holandia. Każda z klęczących sióstr ma na szyi sznur oznaczający, że są więźniami Bożej miłości. Klęcząca na środku chóru mniszka rękoma obejmuje kandelabr-pręgierz, do którego przywiązana jest na godzinę, po jakim to czasie zostanie zastąpiona przez inną siostrę.