Privilegiati

Wiel. Cachia

11889952_10207734736433050_2809356419357709241_oWielebny Wincenty Cachia, archiprezbiter Bazyliki św. Heleny w Birkirkara (Malta), w stroju chórowym. Co ciekawe i wyjątkowe, stułę ma założoną poprawnie, czyli nie na, ale pod cappa parva [źródło zdjęcia].