Varia

Wyspy Fidżi

photo.253.image4 Na całym świecie Msza Święta wszędzie taka sama.

Bose stopy ministrantów to zapewne przejaw inkulturacji ;)