Benedictus PP. XVI

Ad Dominum

Papa-Benedicto-XVI-001-1Oczy moje zawsze ku Panu; albowiem on wyrwie z sidła nogi moje [Ps. 24, 15].