Benedictus PP. XVI

Nieszpory u św. Pawła

Pope Benedict XVI celebrates vespers in St Peter's Basilica at the Vatican.Papież Benedykt XVI w czasie nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami 28 czerwca 2008 roku.