A to Polska właśnie

Bp Dubowski

PIC_1-R-46Ignacy Dub-Dubowski, biskup łucko – żytomierski, w pięknym zestawie szat pontyfikalnych.