Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Sarto

Józef Melchior Sarto urodził się w roku Pańskim 1835 w Riese. Pochodził z ubogiej, wiejskiej rodziny. Po formacji odbytej w seminarium duchownym w Padwie, 18 września 1858 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1875 został kanonikiem w Treviso oraz ojcem duchownym i rektorem seminarium, a rok później kanclerzem kurii biskupiej. W 1884 roku Ojciec Święty Leon XIII mianował go biskupem Mantui. Jako rządca diecezji przykładał dużą wagę do wykształcenia duchowieństwa: jako pierwszy wprowadził w seminariach studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną. W czerwcu 1893 roku mianowany kardynałem, otrzymał kościół tytularny św. Bernarda przy Termach, jednocześnie otrzymując stolicę patriarchalną w Wenecji, na której zasiadał do 4 sierpnia 1904 r., kiedy to został wybrany na papieża.