A to Polska właśnie

Bp Hlond

Biskup katowicki August Hlond S.D.B w stroju chórowym, czyli rokiecie i mantolecie.