Papiesko

Camerino Jana XXIII

911_05_AA326317_Camerino było popularnym zimowym nakryciem głowy papieży od średniowiecza do czasów Benedykta XIV, który ponoć jako ostatni nosił je na co dzień. Później używano go jedynie podczas wykonywania portretowych obrazów i zdjęć papieży, a także zakładano zmarłym papieżom przed przebraniem ich ciał w szaty pontyfikalne przed wystawieniem zwłok do publicznej adoracji. Dopiero na osobistą prośbę Jana XXIII nowe camauro sporządził Gammarelli i od tego czasu przy różnych okazjach można było zobaczyć papieża noszącego to dawne nakrycie głowy rzymskich biskupów. Kolejnym papieżem, który dwukrotnie pokazał się w camerino, był Benedykt XVI.

Na zdjęciu zaś Ojciec Święty Jan XXIII prócz camerino, ubrany jest w stułę z wizerunkiem świętego Piusa X.