Papiesko

De Propaganda Fide

Pius XI PropagandaPius XI udzielający błogosławieństwa w czasie inauguracji nowej siedziby Ateneum Papieskiego De Propaganda Fide. Obok papieża stoi Prefekt Ceremonii Papieskich, mons. Karol Respighi, zaś wśród klęczących po lewej stronie widoczny jest jego następca, mons. Henryk Dante.