Jedwabie, treny i gronostaje

F.J. Sheen

Biskup pomocniczy Nowego Jorku oraz biskup tytularny Cezariany, Fulton Jan Sheen, w farioli [autor: Józef Karsh]. Strój, w którym biskup Sheen zwykł prowadzić swój program telewizyjny. Ten sam, w który zakładał na audiencje u papieży. Jak tu nie doceniać takiego szacunku względem telewidza?