Kanonik Cachia

Wincenty Cachia w stroju chórowym honorowego kanonika bazyliki kolegiackiej Świętej Heleny w Birkirkara.