Papiesko,  Pinacotheca pomponica

Grzegorz XVI paschalnie

Ojciec Święty Grzegorz XVI w paschalnym stroju chórowym, czyli w białym adamaszkowym mucecie podszytym gronostajem, takim samym camerino oraz białej stule. Bartłomiej Albert Cappellari O.S.B.Cam. był zakonnikiem kongregacji kamedulskiej św. Michała z Murano, w której przybrał imię Maur. Od 1800 r. wikariusz opactwa św. Grzegorza na Monte Celio w Rzymie, pięć lat później został jego opatem, zaś po kolejnych dwóch lat otrzymuje nominację na prokuratora generalnego zakonu. Był konsultorem kilku rzymskich kongregacji. W 1825 r. został kreowany kardynałem in pectore, co zostało ogłoszone w roku następnym, w którym otrzymał kapelusz i kościół tytularny św. Kaliksta, a także urząd prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. W 1831 r. został wybrany papieżem i dopiero w dniu koronacji otrzymał święcenia biskupie – do dziś jest to ostatni taki przypadek. Posługę Piotrową pełnił przez piętnaście lat [autor obrazu: Jan Gasparro].