Papiesko

Ioannes Paulus PP. I

53fb9f68cb5f4.preview-699Jego Świątobliwość Jan Paweł I w papieskim stroju chórowym.