Papiesko

Paulus VI

Ojciec Święty Paweł VI w zimowym stroju chórowym i w stule z jego papieskim herbem oraz postaciami czterech świętych związanych z jego życiem: Piotra, pierwszego papieża, Pawła, od imienia, jakie przyjął po swoim wyborze, Jana Chrzciciela, patrona ze chrztu oraz Ambrożego, biskupa Mediolanu, miasta, w którym kard. Montini pełnił urząd arcybiskupa przed wyborem na Tron Piotrowy.