Zakony i zgromadzenia

Jijin

805a370e
O. Leon Dehon S.C.I., założyciel sercanów, w czasie Mszy św. Zgodnie z dawnym przywilejem dla misjonarzy w Chinach kapłan i ministrant mają na głowie jijin.

Jijin (tsikin/tsikim) wykonane było z jedwabnego brokatu. Używanie nakrycia głowy w czasie liturgii wynikało (poza ochroną przed zimnem w północnych regionach) z faktu, że w Chinach odkryta głowa była znakiem upokorzenia albo lekceważenia i głowę zakrywało się nawet przy cesarzu. Pozwolenie to zniesiono ostatecznie w latach 20 XX w.

1007000
O. Fryderyk Wincenty Lebbe C.M. udzielający chrztu pięciu chińskim studentom [zdjęcie za: Archives Vincent Lebbe-ARCA].