Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Newman

Kardynał Newman

Jan Henryk kardynał Newman C.Or. (1801 – 1890) w zimowej cappa magna oraz sutannie z jedwabiu falistego. Konwertyta z anglikanizmu, w 1847 r. przyjął święcenia kapłańskie, w 1879 r. papież Leon XIII mianował go kardynałem diakonem i przydzielił mu kościół tytularny Kościół św. Jerzego na Velabrum. Beatyfikowany przez Benedykta XVI w 2010 r., dziewięć lat później kanonizowany przez Franciszka.