Pontifices

Kard. Stickler

stickler02Alfons Maria kardynał Stickler w czasie recytacji prologu Ewangelii św. Jana na zakończenie solennej Mszy Świętej pontyfikalnej.