Jedwabie, treny i gronostaje,  Papiesko

Katedra na Lateranie

Pius XI na Lateranie

Ojciec Święty Pius XI w zimowym stroju chórowym zasiadający na katedrze w arcybazylice Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie. Zwracamy uwagę na poduszkę pod jego stopami. Po prawej ręce papieża, nieco z tyłu, stoi jego majordomus, mons. Kamil Caccia Dominioni (w mantolecie), przed nim archiprezbiter bazyliki laterańskiej kard. Bazyli Pompilj (w cappa magna), obok którego widać dwóch papieskich ceremoniarzy: prefekta kolegium Karola Respighiego oraz mons. Henryka Dantego.