Komunia Święta

komuniapapieskaPo lewej papież Franciszek przyjmujący Komunię Świętą podczas Mszy Świętej, w czasie której sakrę biskupią otrzymał udzielający mu komunii ks. Konrad Krajewski (17 IX 2013), po prawej papież Jan Paweł II przyjmujący Komunię Świętą z rąk kardynała Józefa Ratzingera podczas Liturgii Wielkiego Piątku (9 IV 2004).