Konsekracja

Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych w czasie sakry biskupiej Mons. Pacellego udzielanej mu w Kaplicy Sykstyńskiej przez Jego Świątobliwość Benedykta XV dnia 13 maja 1917 r. Konsekrowany leży na stopniach ołtarza po lewej stronie od klęczącego papieża.