A to Polska właśnie,  Zakony i zgromadzenia

Krzeszowskie benedyktynki

Zakonnice z benedyktyńskiego konwentu w Krzeszowie w czasie modlitwy chórowej w kaplicy klasztornej. W centrum, na podwyższeniu, matka ksieni. Choć krzeszowski konwent powstał jako XIII-wieczna fundacja dla benedyktynów, to przez większą część swego istnienia związany był z cystersami, którzy zasiedlali go do kasaty zakonu w 1810 r. Po I Wojnie Światowej klasztor ponownie zasiedlili benedyktyni z Czech, ale następna wojna światowa przyniosła kolejne zmiany: na miejsce niemieckich zakonników przybyły do Krzeszowa polskie siostry wysiedlone z Lwowa.