A to Polska właśnie

Te Deum

PIC_1-D-1698-11Dziękczynne Te Deum po mszy świętej. Cztery pierścienie w pierwszym rzędzie. Od lewej: x. prałat Kępiński, kanonik kapituły katedry św. Jana w Warszawie, w cappa parva; audytor nuncjatury w Polsce, prałat domowy Pacini w zimowej croccii; kard. Marmaggi w mantolecie, mucecie i farioli; bp. polowy Gawlina; kapelan prezydenta RP prałat Humpola w mantellone. Z tyłu kardynałowie Kakowski i Hlond oraz kapitan Gwardii Papieskiej hrabia Pietromarchi.