A to Polska właśnie

Nałożenie biretu

PIC_1-D-1698-12Nuncjusz papieski w Polsce, ks. Franciszek Marmaggi, zgodnie z przedrozbiorowym przywilejem królów polskich, odnowionym przez Piusa XI dla prezydentów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, otrzymuje biret kardynalski z rąk prezydenta Ignacego Mościckiego.