A to Polska właśnie

Krzyż arcybiskupi

PIC_1-A-1610-18Uroczysta Msza Święta pontyfikalna coram Sanctissimum (dlatego biskup siedzi bez mitry) celebrowana przez ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego podczas uroczystości Bożego Ciała w Wilnie. W centrum zdjęcia widoczny jest subdiakon krucyferariusz, trzymający krzyż arcybiskupi tak, aby ciągle zwrócony był w stronę metropolity, dzięki czemu ten zawsze miał przed oczami Ukrzyżowanego. Na lewo od tronu siedzi prałat z ferulą w dłoni, co wskazywałoby, że pełnił funkcję ceremoniarza (tylko czemu w mantolecie?). Za nim widoczni kanonicy wileńscy w cappa parva. Po lewej, na podwyższeniu, prezydent Ignacy Mościcki.