Ewangelia po polsku

594058_600Koronacja figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, dokonana przez prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda 9 lipca 1939 r. Na zdjęciu uwieczniono jeden z ostatnich przypadków, gdy polscy żołnierze, zgodnie z odwieczną, szlachecką tradycją, wznosili szable w czasie proklamowania Ewangelii [zdjęcie: Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie ze strony karta.org.pl].