A to Polska właśnie

Ewangelia po polsku

Koronacja figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, dokonana przez prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda 9 lipca 1939 r. Na zdjęciu uwieczniono moment, w którym polscy żołnierze prezentują broń podczas proklamacji słów Ewangelii, co odnosić się miało do wspomnianego u Jana Długosza zwyczaju, jakoby istniejącego w Polsce od czasów Mieszka I, nakazującego szlachcie wyciąganie do połowy miecza z pochwy w czasie Mszy Świętej podczas odczytywania świętej Ewangelii. Gest ten miał potwierdzać gotowość do obrony wiary chrześcijańskiej i niesionych przez nią wartości. Trudno określić jego historyczność, gdyż potwierdzają go zazwyczaj jedynie różnego rodzaju sarmackie pamiętniki i wspomnienia, przytaczając jako przykład zwyczaju starożytnego i chwalebnego, ale już dawno wymarłego i który napotkać już można jedynie jednostkowo i sporadycznie.