A to Polska właśnie,  Privilegiati

Ks. Sopoćko

xSopoćkoKs. Michał Sopoćko (1888 – 1975) w uroczystym stroju chórowym kanonika gremialnego kapituły Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku. Kapłan ten był spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. s. Faustyny Kowalskiej oraz gorliwym propagatorem kultu Bożego Miłosierdzia, czego przejawem było m.in. założenie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Nadzorował malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego oraz doprowadził do jego wystawienia w kaplicy w Ostrej Bramie. W 2008 r. został ogłoszony błogosławionym.