A to Polska właśnie

W szubie

19671208-20.jpg~originalOpatulony szubą kardynał Karol Wojtyła w czasie wizyty w jednym z kościołów diecezji tarnowskiej. Obok kardynała siedzi miejscowy biskup pomocniczy Karol Pękala, a z drugiej strony ks. Bernardyn Dziedziak, kanonik kapituły katedralnej.