A to Polska właśnie

Czapki z głów

055_ostrobramskaOstra Brama, lata 30. XX wieku. W przedwojennym Wilnie istniał piękny zwyczaj, który nakazywał wszystkim mężczyznom, bez względu na wyznanie, ściągnąć nakrycie głowy, gdy przechodzili ulicą przed cudownym obrazem Matki Boskiej Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej.