Pontifices

Mitry patriarchy Lizbony

Procesja Bożego Ciała w Lizbonie. Pięciu duchownych w crocciach, na specjalnych podstawach, niesie mitry, co było kolejnym z przywilejów patriarchy Lizbony (o niektórych innych pisaliśmy wcześniej). Za nimi widoczne conopaeum (parasol) oraz tintinnabulum (dzwonek na drzewcu), które posiadały wszystkie kościoły z tytułem bazyliki.