Cappella Papale

Niedziela Zmartwychwstania

06Pontyfikalna Msza św. celebrowana przez Ojca Świętego Jana XXIII (niestety odprawiającego już bez faldy). Stojący po lewej stronie paschał świadczy o tym, że jest to Msza w Niedzielę Zmartwychwstania; zdaje się, że oparty o świecznik biało okryty pulpit służył do odśpiewania Ewangelii.

Przy ołtarzu widzimy od lewej: biskupa asystenta od świeczki, kardynała biskupa asystenta, papieża oraz diakona apostolskiego, za którym widać papieskiego ceremoniarza, a dalej klęczą inni ceremoniarze, turyfer i biskupi asystenci. Poniżej, na środku, klęczą kardynałowie diakoni. Na najniższym stopniu po lewej klęczy subdiakon krucyferariusz, obok którego widoczny jest oparty o podstawę filaru krzyż procesyjny, a na środku subdiakon apostolski, po bokach którego stoją hipodiakon i diakon obrządku bizantyjskiego. Na zdjęciu widać też prałatów ceroferariuszy oraz prałatów di mantellone (w mantellone lub w zimowej crocii).