A to Polska właśnie

Ordinatio sacerdotalis

PAR103193Święcenia kapłańskie w archikatedrze warszawskiej udzielane przez księdza arcybiskupa Stefana kardynała Wyszyńskiego.