A to Polska właśnie

Dawne polskie seminarium

PIC_1-R-1082Ciężkie czasy przedsoborowej „zimy Kościoła” w polskim seminarium…